06 February 2012

PUSONG SIKAT 2012Para sa mga pusong ipinagsisigawan ang pag-ibig. Sa mga makakatang nag-uumapaw sa inspirasyon. Buhayin ang mga tula, haranahin ang sinisinta.

Pusong SIKAT

  Paparating na.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails