31 March 2011

Kwentong SIKÁT!

by MM Merilo, Dyosa 2010-2011

Ang buhay natin ay isang kwento: kinabibilangan ng sari-saring mga tauhan, nagaganap sa iba’t ibang lugar at panahon, at napapalibutan ng kung ano-anong mga pangyayari. Maari nating tignan na tayo rin mismo ang manunulat ng ating buhay, maari rin nating sabihing may gabay tayo sa pagsulat nito. Pero, ang mahalaga sa konseptong ito, bawat tao, may kwento. At itong mga kwentong ito ang siyang bumubuo sa kanyang pagkatao, at siya ring tumatangi sa kanya sa iba pang mga tao. Ikaw, ano ba’ng kwento mo? May mga kwento kasing ma-drama, masaya, puno ng aksyon at landi, sobra sa tamis, wagas sa pait. Maaring sa iba, walang saysay ang kwento ng buhay mo, pero sa SIKÁT, mahalaga ang kwento mo.

Binubuo ang SIKÁT ng mga indibidwal na kapwa rin may mga kwento, at itong mga kwentong ito ang siyang nagbibigay kulay at buhay sa samahan. Pwedeng hanguan ng materyal para sa dula, pwedeng gawing gabay sa mga gawain, pwede ring panggalingan ng kasiyahan at ugnayan ng samahan. Kaya malaya kang maglahad ng kwento mo, kung ano ang mga kinaiinisan mo sa buhay, mga bagay na kinaliligaya mo, pati na rin mga bagay na kahit hindi na dapat ilahad, sige, ilabas mo lang. Dahil ang SIKÁT, handang makinig sa kwento mo.

Pero ang SIKÁT, ano nga ba ang kwento ng SIKÁT?

Ang kwento ng SIKÁT ay kwentong UP. Kasama ang SIKÁT sa samu’t saring mga isyu na hinarap at hinaharap ng Unibersidad. Kasama ang SIKÁT sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan ng mga Isko at Iska: pag-prerog ng subject, pagpila sa OUR, pagtitipid ng pera, hellweek, dorm assemblies, bonding kasama ang mga kaibigan, isawan ni Mang Larry, ang Ikot at Toki, at marami pang iba. Kasama rin dito ang kwento mo kapwa Isko/Iska! Sa UP mismo nanggaling at nabuo ang SIKÁT, kaya tunay na magkaugnay ang SIKÁT at UP: UP SIKÁT.

Ang kwento ng SIKÁT ay kwentong Pilipino. Kasama ang SIKÁT sa iba’t ibang mga kaganapan at nagaganap sa bansa: krisis, pagtaas ng pamasahe, pagpapatalsik sa mga tiwaling opisyal, pagpaparangal sa mga mabubuting loob, pagtutulak ng pagbabago at pagpapaunlak ng mga programang magpapaunlad lahi at kultura nating mga Pilipino. Sensitibo ang SIKÁT sa mga hinaharap ng bansa bilang mga kabataang kasapi nito kaya nakikiisa ito sa mga gawaing naglulunsad ng katarungan, kapayapaan at kagalingan. Kasama rin dito ang kwento mo, kapwa Pilipino! Sa Pilipinas mismo nag-uugat ang diwa ng SIKÁT, kaya tunay na maka-Pilipino ang SIKÁT: UP Sirkulo ng mga Kabataang Artista.

Sa darating na taon, at sa mga susunod pa, kasama tayo sa pagbuo ng kwentong SIKÁT. Bawat miyembro ay pwedeng maging manunulat ng kwentong SIKÁT. Pwedeng simulan sa mga simpleng gawain tulad ng pakikilahok sa mga activities at meetings. Pwedeng ipagpatuloy sa pamamagitan ng pakikiisa o pagsisimula ng mga proyektong magpapatibay sa samahan. At tandaan natin na hindi lang para sa atin ang kwentong SIKÁT. Mas magiging makabuluhan ang kwentong SIKÁT kung ibabahagi rin natin ito sa iba, kaya pwede ring ipakilala natin ang SIKÁT sa mga kaibigan, kakilala, ka-dorm, classmate, kababata, at kung kanino pa!

Ano pa’ng hinihintay natin?

Tara na’t sama-sama tayong humabi ng mga kwentong SIKÁT! :)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails